Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘พันธมิตร ม็อบ การเม’

การต่อสู้ โดยไม่มีความชอบธรรม ไม่เรียกว่าเป็นการต่อสู้
การเรียกร้อง โดยเอาประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้ง ไม่เรียกว่าเป็นการเรียกร้อง
หลักการ ที่ไม่ยึดกฎ กติกา ไม่เรียกว่าเป็นหลักการ
ม็อบที่ไม่มีอุดมการณ์ ไม่ควรเป็นม็อบ

พันธมิตรฯ ทำตัวเป็นคนแก่วัยทอง จะเอานั่นเอานี่ โดยไม่ยอมรับรู้เหตุผล ไม่มีทางแก้ปัญหาที่ถาวร เรียกร้องไม่เลิก และไม่มีเหตุผลอันควร

ปัญญาชนจะปล่อยให้คนพวกนี้ปั่นหัว สร้างความปั่นป่วนให้บ้านเมืองอยู่ได้อย่างไร

ม็อบอันธพาลอย่างพันธมิตร ไม่ใช่แนวทางของการต่อสู้อย่างสันติ อหิงษา หรืออารยะขัดขืน อย่างที่อารยะประเทศเขาทำกัน

ปัญหาการเมืองทุกอย่างทุกวันนี้ แก้ไขได้ โดยไม่ต้องใช้พันธมิตร….

Advertisements

Read Full Post »